10 Gehoorbeschermings Tips van Erwin

10 Tips om lawaaislechthorendheid op de werkvloer te voorkomen

Tips om lawaaischade tijdens het werk te voorkomen
12 April 2017

Waarom ontstaat nog steeds zoveel lawaaislechthorendheid op de werkvloer?

Het aantal mensen dat zich jaarlijks meldt bij een bedrijfsarts met gehoorschade tijdens het werk ligt ongeveer op 3000. Waardoor zijn deze aantallen zo hoog? Het grootst deel van de oorzaken is omdat gehoorbescherming niet altijd gedragen wordt of niet altijd naar behoren dempt waardoor men alsnog klachten krijgt.

Bijna een miljoen werkenden lopen jaarlijks het risico op gehoorschade. Een grote risicogroep komt uit de sectoren bouwnijverheid en industrie. In deze sectoren is gebruik en het dragen van gehoorbescherming verplicht, maar ze moeten ook waarschuwingsgeluid kunnen horen en voldoen aan de eisen die aan communicatie worden gesteld. Dit klinkt in eerste instantie tegenstrijdig, maar door gebruik van verkeerde of slechte gehoorbescherming komt het veelvuldig voor dat men de gehoorbescherming niet draagt.

Langer ziekteverzuim en hogere kosten

Gehoorschade zorgt voor een structureel probleem voor werknemers én werkgevers. Voor de werknemer leidt dit tot een hoger en langer ziekteverzuim en steeds vaker in permanente arbeidsongeschiktheid. Uit nationaal en internationaal onderzoek komt naar voren dat werknemers met een gehooraandoening vaker en langer ziek zijn Het langere ziekteverzuim houdt wordt veroorzaakt door stress en vermoeidheid doordat horen en communiceren meer moeite kosten.


Voor de werkgever zal dit leiden tot een hoger risico op bedrijfsongevallen en veel hogere kosten. Niet alleen de kosten door gehoorschade zelf maar ook kosten door aandoeningen die door gehoorschade veroorzaakt kunnen zijn zoals bijvoorbeeld burn-out en depressie. Daarnaast heb je nog kosten voor ongevallen die gerelateerd zijn aan slechthorendheid, bijvoorbeeld omdat werknemers met gehoorschade waarschuwingssignalen minder goed horen of collega’s niet goed verstaan..


Gehoorschade is onomkeerbaar! Het is niet te genezen en alleen te voorkomen. Daarom is het van het grootste belang om alles te doen aan preventie van gehoorschade.


10 praktische tips om gehooorschade te voorkomen.

Om als werkgever deze hoge kosten te vermijden zijn er een aantal preventieve maatregelen die kunnen worden toegepast.


1 Gehoorscreening stimuleren

Er zijn wettelijke grenswaarden bij de blootstelling aan geluid waar je aan moet voldoen. De blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag (dagdosis). Bij een gemiddelde dagelijkse blootstelling boven de 80 en 85 decibel zijn volgens het Arbobesluit een aantal maatregelen verplicht. Zie ook geluidsmeting. bij decibelwaarden boven de 80dbA moeten werkgevers hun werknemers voorlichten over de gevaren van schadelijk geluid en moeten zij ‘in de gelegenheid worden gesteld’ een periodiek gehooronderzoek te doen. Daarnaast is de werkgever verplicht gehoorbescherming aan te bieden. Voor de werkgever geeft een gehooronderzoek inzicht of er (extra) preventieve maatregelen genomen dienen te worden. Het is ook om te kijken of de medewerkers voldoende beschermd zijn tijdens hun werk. Het voordeel voor werknemers is dat zij zich bewuster worden van hun gehoor en eventuele schade waardoor men zelf meer de noodzaak voelt tot actie tot het beschermen van het gehoor. Zorg er voor dat je werknemers jaarlijks een gehoorscreening krijgen zodat er snel en effectief kan worden ingegrepen.

2 Geluidsarme machines.

Uiteraard niet bij iedereen toepasbaar maar vaak zijn er meer mogelijkheden dan er in eerste instantie lijken. De techniek staat niet stil. Ook met constructieve aanpassingen aan machines kan veel geluid worden gereduceerd. Bijvoorbeeld door dempers op ventilatoren en afzuigers te plaatsen en cabines rond het complete proces te plaatsen

3 geluidswanden en schermen

Plaats geluidswanden en schermen en ruimte akoestische aanpassingen zoals plafondsystemen en hangende geluidsabsorberende elementen

4 Plaats cabines

Plaats cabines waarin de medewerkers hun werk kunnen doen zodat er geen of minder geluid van andere activiteiten binnenkomt.

5 Goede gehoorbescherming

Buiten het feit dat werkgevers verplicht zijn om vanaf 80 decibel gehoorbescherming aan te bieden en vanaf 85dB het verplicht is om te dragen, kan goede gehoorbescherming enorm bijdragen aan preventie van gehoorschade. Mits uiteraard de juiste aanschaf wordt gedaan. Hier is het belangrijk wat de medewerker voor activiteiten doet, zijn (directe) omgeving, de spraakverstaanbaarheid optimaal is en men ze ongestoord voor langere tijd kan dragen. Meer informatie over het Arbobesluit vind je hier.

6 Juist gebruik van gehoorbescherming.

Gehoorbescherming is alleen een oplossing als deze ook gebruikt wordt. Het niet consequent dragen van gehoorbescherming lijkt onschuldig maar heeft een enorme impact op het risico van gehoorschade.Bijgaande tabel zal e.e.a verduidelijken

Decibelwaardentabel

Iedere 3dB betekent een verdubbeling van het geluid. Dus stel, Iemand werkt de hele dag in 100 dB en gebruikt een gehoorkap die 20 dB dempt. Dan is hij volgens de wet goed beschermd, want hij werkt 8 uur in 80 dB. Maar als deze persoon de gehoorkap een kwartier afzet, bijvoorbeeld omdat hij die te warm vindt, dan wordt hij gedurende dat kwartier weer aan 100 dB blootgesteld. Elke 3 decibel erbij betekent een verdubbeling van geluid. Dus staat dat kwartier 100 dB gelijk aan een half uur 97 dB, een uur 94 dB, 2 uur 91 dB, 4 uur 88 dB en 8 uur 85 dB. Kortom, dat ene kwartier heeft hetzelfde effect als de hele dag onbeschermd in 85 dB werken, wat weer gehoorschade teweeg kan brengen.

7 Uitbreiding kennis aan medewerkers over het belang van gehoorbescherming

Het niet consequent dragen van gehoorbescherming veel kwaad kan doen, en of het geluidsniveau op hun werkplek überhaupt schadelijk is. Medewerkers realiseren zich vaak niet dat slechthorendheid een sluipend proces is waardoor men zich pas veel te laat realiseert dat men gehoorschade heeft. Hierdoor zal men ook niet snel zelf actie ondernemen omdat er geen gevoel van urgentie is. Het is dus van belang je medewerkers te laten inzien dat deze zaken wel degelijk een rol spelen bij het creëren van gehoorschade waardoor men zelf eerder aan de bel zal trekken om dit te voorkomen.

8 Aanpak en verbeteren bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur heeft zeker ook impact op het wel of niet gebruik maken van gehoorbescherming. Als je leidinggevende het niet als een belangrijk aspect ziet hoe kun je dan verwachten dat de medewerkers dat wel hebben. Ook zie je vaak dat gehoorbescherming niet stoer gevonden wordt tussen collega’s onderling waardoor het gebruik ook afneemt. Bewustwording en opleiding van teamleiders is hier dus key. Als zij het goede voorbeeld geven en er tevens op toezien dat gehoorbescherming (en andere beschermende materialen als o.a. valhelmen en handschoenen) worden gedragen zal dit het gebruik er van verbeteren.

9 Situationele factoren verbeteren

Soms kan het zijn dat het niet dragen van gehoorbescherming niet altijd samen gaat met andere functie-eisen omdat een medewerker een alarmsignaal of zijn collega niet kan verstaan als hij gehoorbescherming draagt, het gebrek aan comfort een rol speelt, of dat er geen gehoorbescherming op voorraad is. Echter, al deze zaken kunnen zeker worden vermeden. Er zijn gehoorbeschermers die al deze problemen kunnen oplossen. Goede op maat gemaakte oordoppen met specifiek geluidsfilter zorgen er voor dat men goed is beschermd tegen harde geluiden maar alarmsignalen en collega’s nog steeds gehoord kunnen worden. Het gebrek aan voorraad is alleen van toepassing als men schuimpluggen, kappen of universele gehoorbescherming draagt. Bovendien lijkt het me sowieso verstandig om ten aller tijde, naast het gebruik van op maat gemaakte oordoppen ook enkele sets goede universele oordoppen op voorraad te hebben in het geval een medewerker zijn oordoppen verliest of heeft vergeten mee te nemen.


10 Neem tijdig actie wegens verhoging van Inspecties SZW controle op lawaairisico’s

De Inspectie SZW heeft in de afgelopen jaren minder aandacht gegeven aan de uitvoering van een inspecties. Echter, dit gaat nu veranderen. Men heeft onlangs aangekondigd meer inspecties te zullen gaan uitvoeren op betere naleving van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De Inspectie SZW heeft ook aangekondigd meer te gaan doen aan de bestrijding van beroepsziekten. De boetes zijn aanzienlijk. De werknemers hebben ook verplichtingen. Ook werknemers kunnen een boete krijgen voor het niet dragen van gehoorbescherming. Indien gehoorbescherming is verplicht en de werknemer geen gehoorbescherming draagt, kan deze een boete krijgen van maximaal € 225,00. De werkgever loopt het risico een boete te ontvangen die kan oplopen tot € 1350,- per werknemer.

Het is dus aan te bevelen dat er snel actie wordt ondernomen.

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken..

professioneelcontact


d80b3f976302233fc1e9b9ff6a23d6fc.jpg


Meer artikelen
Terug naar het overzicht