Gehoorbescherming op maat bouw | Earsafety Sound Protection

gehoorbescherming op maat bouw

Gehoorbescherming op maat bouw: een belangrijke PBM!
15 November 2022

Gehoorbescherming op maat bouw: een belangrijke PBM!

Wanneer we het hebben over gehoorbescherming op maat bouw dan hebben we het doorgaans over otoplastieken. Binnen de bouwsector is dit een steeds belangrijkere PBM (Persoonlijk Beschermingsmiddel) aan het worden. Dit komt omdat er binnen de bouw steeds intensiever wordt gewerkt en gebruik wordt gemaakt van materieel welke een hoge mate van decibels en frequenties produceert. Dit kan tot gehoorschade leiden. Professionele gehoorbescherming is in dit geval een must om je medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Lees daarom snel verder om meer te leren over deze belangrijke BPM.

Volledig beschermd en toch optimaal blijven communiceren

Otoplastieken zijn oordoppen op maat welke volledig worden aangepast aan de gehoorgang van ieder individu. Door de perfecte pasvorm kan er geen schadelijk geluid meer binnenkomen. Er vindt geen oververhitting van de oren plaats. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld oorkappen waarbij dit wel het geval kan zijn bij lang dragen. Daarnaast wordt door een speciaal ontworpen filter alleen de hoeveelheid geluid gedempt welke tot gehoorschade kan leiden. Dit is belangrijk, omdat personeel hierdoor elkaar nog wel goed kan blijven verstaan. Op deze manier kan er goed gecommuniceerd blijven worden wat de samenwerking bevordert. Personeel kan elkaar waarschuwen in verband met gevaar. Wanneer je volledig geïsoleerd zou werken dan krijg je communicatie niet altijd mee. Oordoppen op maat bouw zijn daarom de ideale manier om je personeel volledig te beschermen en toch optimaal te blijven communiceren.Welk type otoplastiek heb ik nodig?

Het is volledig afhankelijk van de situatie welk type otoplastieken bouw je nodig hebt voor jouw werkzaamheden. Hiermee bedoelen we dat er goed moet worden gekeken naar de mate van de decibels dB(A) en frequenties. Decibels drukken de hardheid van het geluid uit en met frequenties bedoelen we de toonhoogtes van het geluid. Bij een geluid hoger dan 85 dB(A) zijn otoplastieken verplicht. De toonhoogtes bepalen wat voor type filter je nodig hebt. Hoe hoger de toonhoogte, hoe schadelijk dit is voor je gehoor. Het is dus mogelijk dat twee verschillende werksituaties beschikken over dezelfde mate van decibels, maar over een andere toonhoogte. Het is daarom aan te raden om met een specialist in gesprek te gaan welke een inventarisatie kan maken van waar de situatie om vraagt. Op deze manier weet je zeker dat je over de juiste otoplastieken beschikt. Wij zijn zo’n specialist. Plan een afspraak in.

Alles valt en staat met goed onderhoud

Otoplastieken kunnen wel vier jaar meegaan mits je deze goed onderhoudt. Wanneer je ze niet goed onderhoudt dan kunnen otoplastieken gaan ‘lekken’. Dit houdt in dat er tijdens het dragen toch schadelijk geluid naar binnen dringt zonder dat de drager dit merkt. De drager denkt immers beschermd te zijn door het dragen van de otoplastieken. Otoplastieken dienen daarom na het dragen altijd gereinigd te worden door middel van een speciaal reinigingsmiddel. In de praktijk blijkt dat medewerkers na het werk de otoplastieken oppervlakkig of helemaal niet reinigen. Om dit te structureel te bewerkstelligen kan er bijvoorbeeld op locatie een speciale plaats worden ingericht waar medewerkers alles kunnen vinden om de otoplastieken goed te onderhouden. Daarnaast is het aan te raden om medewerkers bewust te maken van het belang van reinigen en hoe ze dit op de beste manier kunnen doen door bijvoorbeeld een workshop.

Denk goed om de jaarlijks wettelijk verplichte lektest

Het goed onderhouden van otoplastieken bereik je niet alleen door ze na het dragen altijd te reinigen. Er dient namelijk ook jaarlijks een controle plaats te vinden waarbij er gecontroleerd wordt op lekken van de otoplastieken aan de hand van speciale apparatuur. Het is wettelijk verplicht om minimaal één keer per jaar de otoplastieken te laten lektesten. Tijdens deze lektest worden de otoplastieken doorgaans ook sonisch gereinigd. Dit is een speciale manier van reinigen aan de hand van ultrasoon geluid om vuil waar lastig bij te komen is te verwijderen.Ook het bijhouden van de administratie van controles is wettelijk verplicht

Naast de jaarlijks wettelijk verplichte lektest is het verplicht om een administratie bij te houden op het gebied van de otoplastieken. In deze administratie dient te staan welke medewerker over welk materiaal beschikt, wanneer er voor het laatst is aangemeten en wanneer er voor het laatst een lektest heeft plaatsgevonden.

Wanneer je dit niet aan kan tonen, kan dit leiden tot boetes of andere consequenties.

Alles van A tot Z geregeld met de totaaloplossing van Earsafety Sound Protection

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn otoplastieken een zeer belangrijke BPM binnen de bouwsector en zijn er een aantal zaken waar je verplicht rekening mee dient te houden. Wij, als specialist in otoplastieken, hebben daarom een totaaloplossing ontwikkeld waarbij aan alles is gedacht. Met onze oplossing heb je de zekerheid dat je personeel over het juiste materiaal beschikt, dat de otoplastieken op de juiste manier worden onderhouden en dat er aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Wanneer je hier meer over wilt weten, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen namelijk altijd een afspraak maken waarbij we vrijblijvend bij je langskomen op locatie. Tijdens dit gesprek maken we een inventarisatie van wat het beste is om te doen en lichten we onze werkwijze toe. Wij horen graag van je!

Meer artikelen
Terug naar het overzicht